Galeri Teklif İste

Standartlar

3 Farklı Kaplama Yönteminin Karşılaştırılması

Malzeme ve Kalınlığı Minimum Yerel Kaplama Kalınlığı µ(gr/m²) Maksimum Yerel Kaplama Kalınlığı µ(gr/m²)
Çelik > 6mm 70 85
Çelik > 3 mm - < 3mm 55 70
Çelik > 1,5 mm - < 3 mm 45 55
Çelik < 1,5 mm 35 45
Dökümler > 6 mm 70 80
Dökümler > 6 mm 60 70

Uygun Malzeme

Hemen hemen her tip demir ve çelik ‘sıcak Daldırma’ yöntemiyle galvanizlenebilir fakat kullanılan malzemenin kimyasal kompuzisyonu, kompozisyonun homojenliği, yüzey durumu gibi değişkenler,başarılı sonuçlar elde edebilmek için en önemli faktörlerdir. Bunlar kaplama kalınlığını, yapısını ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Galvaniz kaplamanın standartlara uygunluğu açısından malzeme yüzeyinin temizliği kadar, malzemenin kimyasal yapısı da önemlidir. Çelikte bulunan belli elementlerin kaplama yapısına etkileri olduğu bilinmektedir. Eğer silisyum miktarı %0,20’yi aşarsa ya da fosfor miktarı x2 ile silisyum miktarının toplamı %0,25’i aşarsa, gri kaplama oluşumu ihtimali artar. Standartlarda belirliten optimum kaplama kalitesi için çeliğin kompozisyonu aşağıdaki sınırlarda olabilir.

%Si < 0,04 veya 0,15 < %Si < 0,25 %C < 0,25, %P < 0,05, %Mn < 1,3 %Si +(2,5 x %P) < 0,09

İlginç olan bir özellik ise; çelik erimiş çinkoile temsta iken gerçek silisyum miktarı değişken gri kaplama etkinliğine sahiptir. Örneğin, silisyum miktarı %0,03’ten düşük ise etkisi minimum düzeydedir. %0,03’ten yukarıda ise, reaksiyon kademeli olarak artar, %0,08 civarında zirveye ulaşır, sonrada düşer. %0,1’den %0,3’e kadar olan seviyelerde belirli minimum kalınlığı aşmış olarak üretilen silisyum kaplama normal olarak iyi yapışkanlık özelliği sağlar.

Bir kez silisyum miktarı %0,3’ü aşarsa, sıcak daldırma galvanizde alaşım katmanı oluşumu hızlanır, böylece kalın ve kırılgan kaplama bir kez daha oluşur. Bu etki Sandalin Eğrisi’ne dayanır. Erişim çinkoya daldırma devri aşırı olmamak koşuluyla, silisyum miktarı %0,1 ve %0,3 arasında olan çeliklerde daha kalın bir kaplama sağlanır, fakat kabul edilebilir yapışkanlık özelliklerine sahip olurlar.

Bu kaplamalar sıklıkla tekdüze gümüş renginden donuk griye kadar ya da ikisinin parça parça hali gibi değişken özellikler gösteren bir şekilde yüzey görünümü sergiler. Kaplamanın müteakip yaşlanmasında yer yer gümüş ve donuk gri olan görünümler donuk griye ve siyaha dönüşür.

Çelikteki Silisyum Miktarının Görüntüye Etkisi