Galeri Teklif İste

Galvanizin
Faydaları

Ekonomiktir
Uzun Ömürlüdür
Yönlü Koruma
Güvenlidir
Çevre Dostudur
Zamandan Tasarruf Sağlar
Kalite Kontrolde Kolaylı
Üstünlük

Ekonomiktir

Demir ve çelik malzemelerinin yüzey kaplaması amacıyla uygulanan kaplama yöntemleri ile galvaniz kaplama karşılaştırıldığında, sıcak daldırma galvaniz kaplamanın maliyeti daha düşüktür. Sebebi ise; Sıcak daldırma galvaniz kaplama ile hacimi ve parçalı malzemelerin kaplamalarında zaman ve iş gücü maliyetlerinde fayda sağlamaktadır.

Uzun Ömürlüdür

Sıcak daldırma galvanizleme bulunduğu ortam koşullarına göre ortalama 30-40 yıl bakım gerektirmeden malzemede yüzey korozyon ve deformasyon koruması sağlar. Bu durum alternatif kaplama yöntemleri ile karşılaştırıldığında SDG faydaları içinde büyük paya sahiptir.

Yönlü Koruma

Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme çeliğe farklı yönlerde koruma özelliği kazandırır. Öncelikli olarak, aşınma hızının yavaş olması galvanizlenmiş malzemeye uzun ve önceden yorumlarak planlaması yapılabilen bir dayanım ömrü verir. Galvaniz kaplanmış çelik malzeme kullanılacağı bölgeye sevkiyatı,depolaması ve kullanıma hazırlık yapıldığı sırada istenmeyen hasarlara mazur kalması durumlarında galvanizli yüzey mukavemet gösterir. Bu faktör, malzemenin sevkiyat modelini çeşitlendirir, kolaylaştırır ve uzak mesafelere ulaşımını sağlar. Çeliğin eriyik çinko ile kaplaması, malzemenin iç-dış, köşe ve yüzeydeki erişimi kolay olmayan ayrıntılarına kadar çinkonun temasını sağlar. Bu da malzemenin korozyona karşı her bölgesinin eşit kaplama kalınlıkları ile direnç göstermesi anlamına gelir.

Güvenlidir

Genel galvanizleme göreceli olarak kolay, basit ve titizlikle takip edilebilen bir süreçtir. Kaplama kalınlıkları (ağırlıkları), tahmin edilebilir ve kolayca belirlenebilir. Sıcak daldırma galvanizleme DIN EN ISO 1461 uyarınca tanımlanmış, standartlarda uygulanan güvenilir bir korozyon koruması sağlar. Sıcak daldırma galvanizin özellikleri ve güvenilirliğine ilişkin beklentiler standartlarla açık bir dille belirtilmiştir.

Çevre Dostudur

Galvaniz kaplama milyonlarca ton çeliğin kısa sürede hurdaya dönüşmesine engel olduğu gibi proseste ve imalat sürecinde kullanılan asit vb. birçok ürün geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kullanıma kazandırılır. Çevre dostu birçok kuruluş galvanizli malzemeleri tercih ederek diğer kaplama yöntemlerindeki talebin düşüşüne, bu düşüş de gereksiz çelik malzeme, kimyasal ve enerji kullanımını azaltarak tüketimde denge, çevresel konularda duyarlılık sağlar.

Zamandan Tasarruf Sağlar

Sıcak daldırma galvanizleme yöntemi sanayii ortamında gerçekleştiği için iklim koşullarında bağımsız olarak kısa sürede uygulanır. Ek hazırlıklara, detaylı hazırlıklara ve kontrol sürecine bağlı kalmaksızın galvaniz uygulaması yapılır ve malzeme kullanıma hazır hale getirilir.

Kalite Kontrolde Kolaylık

Galvaniz kaplama; malzeme yüzeyinde görsel yanılmalara ve hataların gizlenmesine açık değildir. Bu durum uygulamanın standart bir kalite düzeyine sahip olmasına olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak, dijital cihazlar yardımı ile yapılan milimetrik ölçümler kalitenin EN ISO 1461 standardına uygunluğu kolayca kontrol edilebilir.

Çevre Dostudur

Galvanizli malzemenin mukavemeti yüksek olduğu için çelik yapılarda dayanıklı ve kuvvetli duruş sergiler. Bu da yapının olası doğal afetlerde direncini ve yapıya güveni arttırır. Diğer kaplama yöntemleri ile karşılaştırıldığında ortam şartlarına göre oluşabilecek deformasyonlar minimum seviyedir. Kalitenin, terminin ve maliyetlerin önceden bilinebilir olması proje çalışmalarında kolaylık sağlamaktadır.