Galeri Teklif İste

Yarım Asırlık
Tecrübe

Sıcak
Daldırma
Galvaniz

Demir ve çelik gibi malzemeler bulundukları atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içerisinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek korozyona uğramaktadırlar. Metalin oksitlenmesini ve zaman içerisinde korozyona uğramasını engellemek amacı ile yapılan birçok kaplama yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan en uzun süreli olanı sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile çinko kaplama yöntemidir.

Sıcak daldırma galvanizleme yönteminde metal malzemenin 450-500 derecelik eriyik çinko havuzuna daldırılmadan önce metal malzemenin üzerinde bulunan yağ, pas, gres gibi yüzey kirletici kimyasallardan arındırılmalıdır. Bunun için ön yüzey temizleme prosesi mevcuttur. Bu ön yüzey temizleme prosesi aşağıda detaylı tanımlanan adılarla gerçekleştirilimektedir.

1

Yağ Alma Banyosu

Tesisimize sizlerden gelen malzemeleri galvaniz kaplama işleminden önce bir kimyasal ön yüzey temizleme işlemi ile üzerinde bulunan yağı pası kiri temizliyoruz. Bu prosesde öncelikle yağ alma diye tabir ettiğimiz Degresant II kimyasalı ile malzemelerinize işlem yaparken kullanmış olduğunuz madeni yağları temizleyip arındırıyoruz.

3

Durulama Banyosu

Degresant II kimyasalını prosesin bir sonraki adımı olan HCL (Hidroklorik Asit) banyosuna taşıyıp banyonun asiditesini düşürmemek için su ile durulama işlemi yapılmaktadır.

2

Asit Banyosu

Her galvaniz firmasının kendine özgü HCL asit banyosu kurma işlemi vardır. Biz Gülmelet Galvaniz olarak yarım asırdan fazla tecrübemizin verdiği bilgi ile daha güçlü ve daha uzun ömürlü banyolar kurmaktayız. Prosesin bu kısmında malzemelerin üzerinde bulunan oksit,tufal malzemelerden arındırılıarak galvanize uygun bir yüzey elde edilir.

4

Flaks Banyosu

Prosesin bu bölümünde malzemeleri sıcak daldırma galvaniz banyosuna daldırmadan önce malzemelerin çinko ile daha rahat ve hızlı bir şekilde kimyasal etkileşime geçmesi için bir ön yüzey kaplama işlemi yapılır.

5

Kurutma

Malzemeler flux banyosundan çıktıktan sonra galvaniz ocağına daldırılmadan önce malzemede bulunan ön yüzey kaplama kurutulmak zorundadır.

6

Galvanizleme

Ön yüzey temizleme prosesinden geçen malzeme oksitlerden ve tufallerden arındırılmış şekilde sıcak daldırma galvanizleme prosesinin son aşaması olan galvanizleme işlemi yaklaşık 450 derecelik ısıda bulunan eriyik çinko dolu havuza daldırılır. Malzemenin havuza girişinden itibaren eriyik çinko ile demir/çelik malzeme arasında birtakım kimyasal bileşimler meydana gelerek malzemenin üzerinde katmanlar oluşur. Bu katmanlar çinko-demir alaşım katmanlarıdır ve bu katmanlar sayesinde malzemenin oksitlenmeye karşı ömrü uzatılır.

7

Soğutma

Malzemenin cinsine ve kalınlığına göre galvanizleme işleminden sonra iş akış hızını arttırmak için malzemeler soğutma havuzunda bulunan suya daldırılarak soğutulur.

8

Pasivasyon

Müşteri isteği doğrultusunda kullanılan ve prosesimizde bulunan pasivasyon havuzu malzemeleri bir süre beyaz oksite karşı korur.

9

Kalite Kontrol

Kaplama kalınlığı ve yüzey durumu incelemeleri, şartnameye uygunluğu sağlamak için süreci tamamlar. Elektronik göstergeler, kaplamanın hızlı ve doğru ölçüm değerlerini vermek için kullanılır.

“Sıcak daldırma galvanizleme mevcut en ekonomik, bakım gerektirmeyen korozyon koruma sistemlerinden biridir. Diğer herhangi bir üretim prosesinde olduğu gibi, sıcak daldırma galvanizleme, belirlenmiş şartnamelere uygunluk gerektirir ve bu şartnamelere uygunluğu sağlamak için denetlenir."

Galder